DVIJE MANJE TRASE JAVNE RASVJETE U ZELENICI

U saradnji sa MZ Zelenika, radnici Sektora za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, uradili su dvije manje trase javne rasvjete, u ukupnoj dužini od 250 metara, i to u:

  • Balkanskoj ulici 4 stuba, dužina trase 150 metara

  • Livade 2 stuba, dusžina trase 100 metara

    Stubovi su betonski i drveni visine 8 metara, a svjetiljke ŽSS 125 w.