EKIPA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA LUŠTICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, završili su na Luštici redovan obilazak i popravak javne rasvjete po prijavama građana i Sistema48.