EKIPE KOMUNALNO STAMBENOG DOO U KONTINUITETU NA TERENU

Ogromne padavine izazvale su veliki broj poplava, odrona, nanosa, začepljena vodotokova, palih stabala i niz drugih neprijatnosti. Sve ekipe Komunalno Stambenog doo, sa kompletnom mehanizacijom, su bile na terenu tokom čitavog prethodnog dana. U koordinaciji sa drugim društvima i službama sa otklanjanjem posledica se nastavlja danas, a i narednih dana.