FARBANJE PUTNE OGRADE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su farbanje putne ograde u dužini od 82m u ulici Srbina.