FIKSIRANJE STUBIĆA U ULICI STIJEPA ŠARENCA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili su popravku stubića u ulici Stijepa Šarenca, neposredno ispred parkinga kod košarkaškog terena na Karači. Stubići su postavljeni prije više godina.