FUNKCIONISANJE BIODROBILICE

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, izvršili su još jedno testiranje i demonstraciju rada novonabavljene biodrobilice. Ovo testiranje bilo je i u svrhu dodatne obuke radnika za rad. Pred nadležnim organima u toku je registracija biodrobilice kao priključne mašine. Rad biodrobilice u punom kapacitetu očekuje se početkom godine kada bi, sa poboljšanjem vremenskih prilika, trebalo da bude više zelenog otpada. Tada će efekti njenog korišćenja biti vidljivi.