ISCRTAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE OD BUTIKA “PARADISO” DO LOVĆEN BANKE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su iscrtavanje horizontalne signalizacije u centru grada i to od butika “Paradiso” do Lovćen barke.