KOPANJE KANALA ZA POLAGANJE ELEKTRO KABLA NA KAMENOM

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su na Kamenom, iskop 60m kanala za polaganje elektro instalacionog kabla.