ISPRAVLJANJE MAGISTRALNOG STUBA JAVNE RASVJETE U IGALU

Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji magistrale u Igalu udaren je stub javne rasvjete, usled čega se nakrivio. Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, zajedno sa zaposlenima u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, mašinbravarska služba, izvršili su ispravljanje stuba na način što su popravili anker ploču, koja je od udara bila oštećena.