ISTOVREMENE AKTIVNOSTI ZELENILA NA VIŠE LOKACIJA

Sektor za održavanje zelenih površina Komunalno Stambenog doo je danas izvršio tri rješenja Komunalne policije naše opštine:

  1. uklanjanje stabla koje se urušilo i oslonilo na drugo stablo sa zapadne strane dvorišta crkve Svetog Spasa na Toploj

  2. uklonili polomljeno stablo u ulici Braće Grakalića 67, ispod osnovne škole Milan Vuković

  3. uređenje javne površine koja se nalazi u blizini škole Ilija Kišić u Zelenici pored mula i reke kod mosta, na način što je očišćena od raznog zelenog otpada i smeća i okošena drača. Posebno ističemo da su količine zelenog otpada bile ogromne (puna dva kamiona).