IZGRADNJA NOVE RASVJETE NA PODIMA

Montažom pet novih stubova, uz korišćenje još pet koja su od ranije tu bila postavljena, omogućeno je instaliranje nove rasvjete na Podima, sa 10 rasvjetnih mjesta, u ukupnoj dužini od 380 metara. Montirane su lampe od 250w. Radove je, u saradnji sa mjesnom zajednicom, u okviru redovnih poslova, izvela ekipa za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo.