IZGRADNJA RASVJETE U NASELJU žAGER U BIJELOJ

Radnici Sektora za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, su u saradnji sa građanima izgradili rasvjetu u naselju Žager, u Bijeloj. Montirano je 6 stubova na kojima je postavljenu ukupno 7 svetiljki. Utrošeno je i 180 metara kabla 4×16.