IZRADA ARMIRANO BETONSKE PLOČE NA PETLJI U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, rade armirano betonsku ploču dimenzije 3x5m na Petlji u Igalu. Iskopan je temelj, urađeni potporni zidovi, ispuna materijalom, nabijanje i izrada AB ploče.