IZRADA ARMIRANO BETONSKE PLOČE U BAOŠIĆIMA

Na zahtjev Turističke organizuacije, radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izradili su armirano betonsku ploču u Baošićima, pored autobuskog stajališta, u neposrednoj blizini prodavnice „Idea“, sa desne strane u pravcu Herceg-Novog. Na ploči će biti postavljen kiosk, Info pult, naše turističke organizacije.