IZRADA ARMIRANO BETONSKE PLOČE U DUBROVAČKOJ ULICI

Na zahtjev Turističke organizuacije, radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izradili su armirano betonsku ploču u Dubrovačkoj ulici u Igalu. Na ploči će biti postavljen kiosk, Info pult, naše turističke organizacije. Imajući u vidu da je postojeća lokacija močvarno zemljište, to bi postavljanjem betonskih stopa za nosače kioska moglo ubrzo dovesti do njihovog neravnomernog sleganja. Zato se je pristupilo izradi armirano betonske ploče debljine 10cm. Na ovaj način se kiosk štiti od neravnomernog sleganja, ali i od prodora vlage sa terena.