IZRADA BETONSKOG TROTOARA U ULICI SPASIĆA I MAŠERE

Sektor za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, je postupajući po zahtjevu Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, naše opštine, izradio betonski trotoar u dužini od 25 metara, širine 1,20 metara, pored stambene zgrade u ulici Spasića i Mašere, broj 104. Prethodno je na ovoj lokaciji urađena zaštitna ograda u dužini od 21 metra i rukohvat dužine 26 metara.