IZRADA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE U KUMBORU I POSTAVLJANJE OGLEDALA U BAOŠIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva i vodotokova Komunalno Stambenog doo, završili su izradu i farbanje horizontalne signalizacije kroz Kumbor kao i postavljanje i montažu ogledala u Baošićima.