IZRADA I POSTAVLJANJE AB PLOČA U MAGISTRALNOM POJASU U KUMBORU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno tambenog doo, su izradili i postavili u magistralnom pojasu u Kumboru  6 komada AB ploča dimenzije 95x35x10. Bliža lokacija je u neposrednoj blizini autobukog stajališta preko puta broja 23.