IZRADA NOVE OGRADE KOD OŠ „MILAN VUKOVIĆ“ NA SAVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, Služba za mašinbravarske radove, demontirala je staru, devastiranu ogradu i pripremila i montirala novu kod OŠ „Milan Vuković“ na Savini. Ukupna dužina ograde je 46 metara, a visina 150 cm.