IZRADA OGRADE KOD INSTITUTA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, ekipa za bravarske radove, Komunalno Stambenog doo, uradili su, montirali i ofarbali pješačku ogradu između trotoara i Instituta Dr Simo Milošević. Ograda, u dužini od 80m, je napravljena od kockastih profila 60×40 i 120×40.