IZRADA OGRADE UZ NOVOIZGRAĐENI TROTOAR NA IGALU

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva, služba za mašinbravarske poslove, Komunalno Stambenog doo, uradila je ogradu uz novoizgrađeni trotoar na Igalu. Ukupna dužina ograde je 65 metara. Rukohvat i stubovi su od metalnih profila 40×40, a ispuna Ø 33.