IZRADA POSTOLJA I DOVOĐENJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA ZA MONTAŽU INFO POINTA

Iz Kabineta predsjednika naše opštine smo obavješteni da je potrebno postavljanje Info pointa po projektu „Fortess Relnvented“ na lokaciji proširenog dijela trotoara kod „Parka Boke“ u Njegoševoj ulici. U tom cilju su zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uradili odgovarajuće postolje i prokopali kanal kroz koji je Sektor za održavanje javne rasvjete postavio odgovarajući kabl za napajanje električnom energijom iz „Dvorane Park“.