IZRADA POTPORNOG ZIDA U SASOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u sklopu preventivnih radova za očekivane veće padavine, a po nalogu nadležne opštinske službe, uradili su potporni zid u Sasovićima. Zid je dužine 12m i visine 2m, a urađen je u cilju regulisanja korita potoka.