IZRADA RUKOHVATA U ULICI MIĆA VAVIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Služba za mašinbravarske poslove, Komunalno Stambenog doo, montirali su rukohvat uz stepenice u ulici Mića Vavića na Toploj. Rukohvat se sastoji iz tri segmenta, od kojih su dva dužine 2,80m, a jedan dužine 1,70m.