IZRADA ZAŠTITNE OGRADE NA GOMILI

Izlazeći u susret zahtjevu građana od 16.03.2017. godine, Sektor za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, je izradio i montirao zaštitnu ogradu ispred zgrade Niz VII na Gomili, u dužini od 35 metara, visine 1,10m.  Na ovaj način je podignut nivo zaštite građana. Ograda se nalazi neposredno uz trotoar. Takođe su urađeni i rukohvati pored stepenica na oba kraja zgrade Niza VII.