JASMINA KONJEVIĆ: KOMUNALNO – STAMBENO DOO DOBILO TRI VOZILA, TERENSKI RADNICI KROV NAD GLAVOM

Zaposleni u Komunalno – stambenom preduzeću intezivirali su aktivnosti na održavanju  javnih površina, lokalnih puteva u zaleđu, čišćenju potoka i kanala, orezivanju, košenju , uklanjanju palmi,sanaciji javne rasvjete , uređenju grada i rivijere u susret Prazniku mimoze.

Prema riječima direktorice Komunalno – stambenog preduzeća Jasmine Konjević,  pored redovnih i vanrednih  aktivnosti , terenski radnici su priveli kraju uređenje i adaptaciju prostorija u Servisnoj zoni u Igalu.

– Opština je od firme PKB iznajmila veći magacinski prostor i dvorište u Servisnoj zoni u Igalu. U protekla dva mjeseca intenzivno su radili  na uređenju i adaptaciji tog prostora,koji je bio u velikoj mjeri devastiran.  Zamijenjen je krovni pokrivač, urađene su unutrašnje pregrade, obavljena je adaptacija vodova  struje. U toku je sanacija kanalizacionih  i vodovodnih instalacija. Juče  smo preliminarno preveli naše ljudi tamo na lice mjesta , da  mogu da obave završne radove. Urađena je nova ograda. Prebacili su vozila i selimo dijelove materijala sa četiri  različite privremene lokacije iz improvizovanih magacina. Biće dosta lakše i jednostavnije rukovanje i dobila  se zajednička prostorija za radnike sa sanitarnim čvorom i čajnom kuhinjom. Konačno su dobili krov nad glavom. Zbog vanrednih okolnosti  radovi na sanaciji toga magacina  su bili  stali , tako da su nastavljeni i uskoro će biti u potpunosti privedeni namjeni.

Prvi put će terenski radnici ovog preduzeća, imati na jednom mjestu sve objedinjeno: alate, mašine i mehanizaciju, kao i prostoriju za druženje i čajnu kuhinju.

– Pored čišćenja i održavanja lokalnih puteva u zaleđu Petijevići – Kruševice -Vrbanj i od Kamenog prema Ublima i Žlijebima, radnici su angažovani i na sanaciji posljedica nedavnih poplava.  Desila se velika elementarna nepogoda u novembru, još uvijek na terenu ima posla.  Za mnoge sanacije  bi trebalo da bude angažovana veća mehanizacija. Radnici ručno rade na uklanjanju posljedica. Dobro je što smo pred Novu godinu  po tenderskoj proceduri  nabavili  mini bager , koji je ciljano kupljen za čišćenje potoka  i kanala. Od ponedeljka, naredne sedmice planiramo da mašinu uvedemo u posao na priobalnom putu na rivijeri, kako bi u saradnji  sa preduzećem Vodovod i kanalizacija  očistili  kanal, koji je u velikoj mjeri na pojedinim mjestima zatrpan i  gdje postoji dosta nanosa. Paralelno  ćemo raditi na izmještanju vodovodnih i kanalizacionih cijevi zaostalih u tim kanalima jer postoje brojne neočišćene zone na rivijeri.  Otežano je čišćenje kanala u tim   zonama. Postoji i veliki broj potoka gdje je onemogućen pristup mašinama. Jedan od najugoroženijih je potok Opačica. Neophodno je mašinsko čišćenje od Džorovog mosta do izvorišta Opačica gdje je zatrpan rukavac , jedan kanal potoka . U dogovoru sa nadležnim iz Opštine nastojimo da riješimo ovaj problem i nadam se da će uskoro doći do angažovanja mehanizacijem, kako bi obavili ovaj posao, objasnila je Jasmina Konjević. Komunalno stambeno preduzeće je tenderskom procedurom nabavilo tri specijalna  vozila.

– Za potrebe  cijelog  preduzeće u funkciji je velik kamion sa grajferom . Riječ je o specijalnom vozilu koje ima mogućnost za različite priključke,  noža  za čišćenje snijega,   gredu po sredini za uklanjanje nanosa na putevima. Trenutno koristimo   grajfer- dizalicu, dok ne nabavimo ostale priključke. Nabavljen je i kamion – putar, koji nam trenutno služi za održavanje puteva u zaleđu. Mini bager će biti koristan ubuduće u svim sektorima . Dva kamiona su kupljena rabljena, dok je mini bager  kupljen nov. Vrijednost ovih nabavki je preko 100.000 eura, navela je Jasmina Konjević.

 Kamion sa grajferom  neophodan je  cijelom preduzeću. Koristili su ga za betonske magistralne stubove . Ranije su iznajmljivali  dizalice .

–  Krenuli smo rekonstrukcijom, postavili smo gdje su nedostajali magistralni stubovi  u Meljinama i kod Svete Neđelje u Kamenarima. Svaki dan i svakom sektoru  služi nam to vozilo.  Kamion putar će biti značajan i u proljećnom periodu obavljaće kipanje i moći će da nosi preko jedne tone –a takođe će  značiti i za odvoz nelegalno bačenog šuta i građevnskog otpada .   Pratiće i mini bager  koji će čistiti otpadni materijal  iz kanala i potoka. Kamion će vršiti odvoz šuta , nanose iz kanala   , napomenula je direktorica Komunalno stambenog preduzeća. Sva vozila su smještena u zajedničkoj bazi uz magacin u Servisnoj zoni.

U Komunalno stambenom preduzeću je ukupno  zaposleno 80 radnika, od čega u operativnom sektoru,  na  terenu je angažovano 65 radnika . U administraciji  je uposleno 15 radnika, među kojima su i zaposleni u Računskom centru,   koji rade na izradi    GIS- a ( Geografski informacioni centar) za potrebe Komunalnog preduzeća i Opštine, nadziru  rad  sektora gradskog groblja i  pijaca , kao i drugih službi.

 

Izvor Radio Herceg-Novi