JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVINSKIM OTPADOM

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju opštine Herceg-Novi je pripremio Nacrt lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Herceg-Novi, za period od 2016. do 2020. godine. Nacrt plana je na javnoj raspravi koja traje do 26.12.2016.
Informacije o javnoj raspravi i Nacrt plana možete videti klikom na Nacrt plana.