JEDNOSMJERNI SAOBRAĆAJ U DIJELU ULICE ORJENSKOG BATALJONA

Saglasno Odluci o regulisanju drumskog saobraćaja, u ulici Orjenskog bataljona, u Herceg Novom, uspostavljen je jednosmjerni režim saobraćaja, na dijelu puta od raskrsnice sa Banjalučkom ulicom do raskrsnice sa ulicom Nikole Ljubibratića, u smjeru kretanja prema ulici Nikole Ljubibratića. Na zahtjev nadležnog Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, postavljena je odgovarajuća vertikalna saobraćajna signalizacija.