JESENJE AKTIVNOSTI PUTARA

Služba za održavanje lokalnih puteva u okviru Komunalno stambenog doo, je tokom septembra nastavila sa čišćenjem površinskih vodotokova. Nakon što su tokom avgusta očistili više vodotokova u Igalu, na Toploj i u Baošićima, septembarske dane su iskoristili za čišćenje bujičnih kanala i potoka u Meljinama i Zelenici u ukupnoj dužini od 3.500 metara.

Pored navedenog, tokom septembra putari su:

  • po četvrti put ove godine okosili magistralni putni pojas od Veriga do Zelenike
  • izvršili nekoliko značajnih sanacija trupa puta u Sutorini, put prema nekadašnjoj željezničkoj stanici, u ulici Janka Beka u Igalu i na starom putu za Kameno. Ukupno je ugrađeno 20 m3 betona.
  • popravili sve polomljene parkovske klupe zamjenivši preko 100 letvi i 8 betonskih nosača