JOŠ JEDNA DENDROHIRUGIJA ZARAŽENE PALME

Radnici Komunalno stambenog doo u sektoru za održavanje zelenila, su na ulazu u kupalište La Bamba u Igalu, pokušali da spase jednu palmu koju je napao palmin surlaš. Obavljena je tzv. dendrohirurgija tj. skidanje zaraženih djelova palmi, uklanjanje ostataka larvi i premazivanje voskom. Sve u očekivanju da će se palma regenerisati kako je to bilo u dva slučaja u Bijeloj. Nažalost u jednom slučaju,u Dječjem domu Bijela, i pored početnih ohrabrujućih rezultata na planu regeneracije, palma nije opstala. Aktivnosti na preventivnom tretiranju palmi pesticidima se nastavljaju.