JOŠ JEDNA DENDROHIRURGIJA

Postupajući po rješenju Fitosanitarne inspekcije, radnici Komunalno stambenog doo, Sektor za održavanje zelenila, su u Kumboru, u sklopu borbe protiv palminog surlaša, pokušali spašavanje još jedne palme. Obavljena je tzv. dendrohirurgija tj. skidanje zaraženih djelova palmi, uklanjanje ostataka larvi i premazivanje voskom. Sve u očekivanju da će se palma regenerisati. Sav uklonjeni materijal je po propisanoj proceduri odvežen na ranije određenoj lokaciji i ukopšan na dubini od 1,5 do 2 metra.