JOŠ JEDNA DENDROHIRURGIJA

Još jedna palma, na izuzetnoj lokaciji, ispod stepeništa 28. oktobra, preko puta ugostiteljskog objekta Touch, morala je biti podvrgnuta dendrohirurgiji, jer ju je napao surlaš. Ovo je već treći pokušaj spašavanja palme u ovom mjesecu. Očekivanja da će posle januarskih niskih temperatura surlaš nestati, se nisu ostvarila. Makar ne u potpunosti.

Kako bi ometanje saobraćaja sveli na najmanju moguću mjeru, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su dendrohirurgiju obavili u ranim jutarnjim časovima. Dendrohirurgija je sprovedena, kao i u prethodnim slučajevima, uz poštovanje kompletne procedure zaštite.