JOŠ JEDNA DENDROHIRURGIJA

Postupajući po rješenju Fitosanitarne inspekcije, radnici Komunalno stambenog doo, Sektor za održavanje zelenila, su na Obali Nikole Kovačevića u Igalu, preko puta Inexa, u sklopu borbe protiv palminog surlaša, pokušali spašavanje još jedne palme. Obavljena je tzv. dendrohirurgija tj. skidanje zaraženih djelova palmi, uklanjanje ostataka larvi i premazivanje voskom. Sve u očekivanju da će se palma regenerisati kako je to bilo u dva slučaja u Bijeloj. Sav uklonjeni materijal je po propisanoj proceduri odvežen na ranije određenoj lokaciji. Aktivnosti na preventivnom tretiranju palmi pesticidima se nastavljaju intenzivno.