KOMUNALNO-STAMBENO DOO: NABAVLJENA NOVA MAŠINA ALI I UNIFORME ZA RADNIKE

Komunalno stambeno preduzeće nabavilo je novu mašinu, takozvani “usisivač”, a novina je i nabavka zaštitne opreme za radnike na terenu.

Treći put ove sezone vraćaju se košenju javnih površina. Započeli su i aktivnosti na sezonskom čišćenju potoka, a krenuli su od Pijavice u Bijeloj. Uređuju zelenilo kod spomenika palim borcima u susret 13. julu i u portama i prilazima crkvama povodom predstojećih vjerskih svetkovina.

Nova mašina znatno će olakšati rad zaposlenima na terenu, kazala je direktorica Komunalno-stambenog preduzeća Jasmina Konjević.

-To je “usisivač” za prikupljanje otpalog lišća i usitnjene trave, a taj materijal ujedno i melje tako da smanjuje gabarit koji je prikupljen sa javnih površina. Ta mašina koja je koštala oko 3.000 eura, mijenja dio radnika i pomaže u sabijanju zelenog materijala. Mašina će koristiti za održavanje parkovskih površina posebno sada, kada imamo jako puno lišća otpalog sa magnolija. Ujedno je preko javne nabavke, preduzeće nabavilo zaštitnu opremu za radnike na terenu i oni su konačno dobili svoje uniforme, koje nikad nisu imali. objasnila je Jasmina Konjević.

ZAVRŠENA SADNJA SEZONSKOG CVIJEĆA

U zoni šetališta obavljena je dopuna fonda magnolija, koje su bile osušene, a mimoze su zasadili od kafe – bara “Mimoza” prema Galebu u Igalu, gdje treba da se obavi popločavanje.

Jasmina Konjević navodi problem krađe sadnica,što je u posljednje vrijeme registrovano kod pješačkog tunela u Meljinama, skvera bivšeg hotela Tamaris i žardinjera kod turističkih info – punktova.

-Ušli smo u ljetni period koji ne pogoduje sadnji i u ovom trenutku samo ćemo nadoknaditi materijal koji je oštećen, a s obzirom na razne priče da se odustaje od sadnje sezonskog cvijeća, mi smatramo da je ovo grad zelenila i cvijeća i da od toga ne treba odustajati, ocijenila je ona.

BIODROBILICA TRENUTNO NE RADI

Trenutno nema velikih količina “čistog” zelenog otpada te nema potrebe da koriste biodrobilicu. Kako objašnjava Konjević, ni četinarske vrste nisu pogodne za usitnjavanje u biodrobilici.

-U prethodnom periodu imali smo problem sa ogromnim količinama nelegalno bačenog otpada pored kontejnera, koju bidorobilica ne može da primi, s obzirom da je to vrsta  zelenog otpada koji je pomiješan sa drugim otpadom, žicama, ekserima i kao takav bi oštetio mehanizam biodrobilice, objašnjava Jasmina Konjević.

Nedostaje lokacija i prostor gdje bi mogli da obavljaju prečišćavanje, selekciju zelenog otpada.

-Planom privremenog odlaganja neopasnog, zelenog i građevinskog otpada, koji je Skupština Opštine usvojila u julu 2017. godine – lokacije za prikupljanje, selekciju i deponovanje tih vrsta otpada su precizno definisane, podsjetila je direktorica Komunalno stambeno preduzeća Jasmina Konjević.

Lokacija za odlaganje zelenog  otpada je predviđena u nastavku Reciklažnog centra u Meljinama, a za građevinski otpad i šut lokacije je Rupe prema Tisovim gredama na Ublima. Takođe, Skupština Opštine je donijela odluku da se odlaganje ovih vrsta  otpada obavlja na privremenom odlagalištu Tisove grede na Ublima, dok se te lokacije ne privedu namjeni.

Planom upravljanja čvrstog otpada  potrebno je da se obavi priprema tih lokacija, što  zahtjeva određene finansijske  investicije, kako bi se što prije privele namjeni.

 

 

Izvor: Radio Herceg Novi