KOŠENJE DUŽ ŠETALIŠTA – ZONA MORSKOG DOBRA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo okosili su zelene površine duž Šetališta Pet Danica. Košenje je odrađeno u okviru aranžmana sa JP “Morsko dobro” Budva.