KOŠENJE I OREZIVANJE GRANA UZ MAGISTRALU U SUTORINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, obavili su košenje i orezivanje grana oleandera, bagrema i duda pored magistralnog puta u Sutorini, preko puta restorana i autopraone “Bajker”, neposredno poslije mosta. Uklanjanje grana u širini do dva metra od puta, rađeno je po nalogu Službe komunalne policije, a zbog nepreglednosti saobraćaja .