KOŠENJE I SKIDANJE GRANA PORED PARKINGA NA ROSAMA

Komunalno Stambeno doo, Sektor za održavanje lokalnih puteva, uređuje parking na Rosama. U okviru višednevnih aktivnosti na Luštici, obavljeno je raskrčavanje visokog rastinja, na i oko parkinga na Rosama. Za ove poslove je korišćeno specijalno vozilo autokorpa.