KOŠENJE I SKIDANJE GRANA PORED PUTEVA NA LUŠTICI, SELO ZABRĐE

Komunalno Stambeno doo, Sektor za održavanje lokalnih puteva, u okviru višednevne akcije košenja i skidanja grana pored puteva na Luštici, obavlja aktivnosti u selu Zabrđe, uključujiući sve zaseoke. Kose se površine u potnom pojasu i skidaju grane koje su se nadvile nad put, a sve u cilju što bezbednijeg odvijanja saobraćaja. Aktivnosti na Luštici se nastavljaju.