KOŠENJE I SKIDANJE GRANA PORED PUTEVA NA LUŠTICI

Komunalno Stambeno doo, Sektor za održavanje lokalnih puteva, ima stalno zaposlenog jednog putara čiji je prvenstveni angažman na Luštici. Povremeno više radnika ovog sektora organizovano, uz korišćenje mehanizacije, na Luštici sprovodi akcije uređenja putne mreže. Jedna od takvih akcija je u toku. Kose se površine u putnom pojasu i skidaju grane koje su se nadvile nad put, a sve u cilju što bezbednijeg odvijanja saobraćaja.