KOŠENJE KOD CRKVE SV. ĐORĐA U LAZAREVIĆIMA

Zaposleni u sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih djelatnosti, saglasno Planu i programu rada, okosilu su površine u dvorištu crkve Sv. Đorđa u Lazarevićima. Pored košenja u samoj porti crkve, okošene su i površine kojima se pristupa crkvi.