KOŠENJE KOD CRKVE SV. ĐORĐA ŽVINJE i CRKVE SV. STEFANA NA KAMENOM

 

 

Radnici Sektora za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih djelatnosti, između ostalog, uređuju i dvorišta crkava. Ovih dana je uređeno, u smislu košenja i čišćenja, dvorište i crkveno groblje u okviru crkve Svetog Đorđa Žvinje i Crkva Sv. Stefana na Kamenom.