KOŠENJE KOD CRKVI U SVRČUGAMA I MANDIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u okviru svakodnevnih djelatnosti, okosili su površine u dvorištima crkve u Svrčugama i crkve u Mandićima. Okošen je i pristupni put crkvi u Svrčugama, kao i površine ispred crkvenog dvorišta u Mandićima. Ovi se poslovi rade u okviru Plana i programa sektora.