KOŠENJE KORITA I STRANA POTOKA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, odradili su kosenje korita i strana potoka od prebujalog zelenila u Igalu potok Bare – Šištet.
Tretiranje se vrši na potezu od sportskog centra ka moru.