KOŠENJE KROZ ZELENIKU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, kose površine pored puteva u Zelenici. U okviru redovnog Plana i programa rada, okošen je putni pojas u više ulica Zelenike.