KOŠENJE MAGISTRALNOG PUTNOG POJASA

Komunalno Stambeno doo, saglasno dogovoru sa opštinskim strukturama, kosi površine u magistralnom putnom pojasu od Zmijica do Veriga. Ukupna dužina magistrale u ovom dijelu iznosi 14 km. Kosi se sa obe strane u širini od 2 do 5 metara (zavisno od konfiguracije terena). Poslove rade zaposleni u sektorima za održavanje lokalnih puteva i zelenila. Danas ekipe stižu do Veriga, ali će zbog bujne vegetacije ubrzo započeti novo košenje. Paralelno sa košenjem magistralnog putnog pojasa košene su i površine putnog pojasa bočnih ulica i priobalnog puta od Zmijica do Jošica. Ove aktivnosti doprinose preglednijem i sigurnijem odvijanju saobraćaja, ali i kompletnoj uređenosti rivijere.