KOŠENJE NA GOMILI

Služba komunalne policije, Odjeljenje za inspekcijski nadzor, donjela je rješenje broj 02-9-365-1737 od 06.06.2017. kojim je Komunalno Stambenom doo, naloženo da izvrši košenje katastarske parcele 277/1 KO Topla. Donošenje rješenja obrazloženo je time da je predmetna parcela neuredna i zapuštena, obrasla visokom travom i dračom. Rješenje je izvršeno 31.07.2017.