KOŠENJE NA KAMENOM

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, kose površine na Kamenom. Okošene su površine pored biciklističke i pešačke staze, kao i prilazni putevi do škole i crkve.