KOŠENJE NA PETLJI U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, saglasno Programu i planu rada, uređuju zelene površini na Petlji Igalu. Obavljeno je košenje, grabuljanje, i potkresivanje suvih listova palmi washingtonia i canariensis.