KOŠENJE OKO CRKVE NA UBLIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su košenje staze i dijela oko crkve Sv. Ilije na Ublima.