KOŠENJE POVRŠINA KOD OSNOVNE ŠKOLE “DAŠO PAVIČIĆ” NA TOPLOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, kose zelene površine u dvorištu OŠ „Dašo Pavičić“ na Toploj, kao i površine oko škole, pješačke staze prema semaforu i oko zgrade Centra bezbjednosti Herceg-Novi.